No.111 ฉบับOpportunity (Day) to Regional Hub

ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 2 กันไปหมดแล้วสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ( ยกเว้นบางบริษัทที่มีรอบบัญชีไม่ตรงกับชาวบ้าน) หลายๆ บริษัทก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและซักถามข้อสงสัย ผ่านกิจกรรม ” บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ( Opportunity Day ) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น โดยหลายๆคนมักเรียกสั้นๆ ว่า OppDay

นอกจากการตรวจสอบเหตุและผลของผลประกอบการที่ผ่านมาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญกับกิจกรรม OppDay ก็คือ การตรวจสอบแผนการลงทุนหรือขยายกิจการว่าเป็นไปตามแผนงานที่ผู้บริหารได้วางแผนไว้หรือไม่ และมีแผนในอนาคตไว้อย่างไร

ในส่วนของแผนงานในปัจจุบันกินไปถึงอนาคตนั้น เท่าที่ดูหลายๆ บริษัท มีการวางยุทธศาสตร์โดยอิงกับความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ผนวกกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ( กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ) หรือบางคนเรียกอาเซียนบก  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ว่าก็คือ การพยายามจัดวางตำแหน่งของธุรกิจตัวเอง ให้เป็น Regional Hub หรือศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านนั้นๆ

โดยอยากจะยกตัวอย่างแผนภาพการขยายงานหรือกิจการของ 3 บริษัทใน 3 อุตสาหกรรมดังนี้

$CPN (Retail Tourism Hub?)
CPN

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ $BGH (Medical Hub?)

BGH

บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น $SYMC (Communication Hub?)
symc

นอกจากตัวอย่างที่ยกมาแล้ว คิดว่ายังมีอีกหลายๆ อุตสาหกรรมที่ต่างเดินหน้าวางโครงข่ายการการให้บริการหรือกิจการของตัวเอง กระจายตัวออกจากศูนย์กลางให้ครอบคลุมไปจนถึงตัวจังหวัดชายแดนกันมากขึ้น (หรือบางกิจการก็เข้าไปตั้งในประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) เพื่อเชื่อมโยงการค้าขาย การให้บริการ หรือ การติดต่อสื่อสาร กับหรือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน (คือเป็นทั้ง Hub และ Gateway ) ซึ่งยิ่งนับวันก็จะยิ่งมีปริมาณที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตามกระแสการเปิดเสรีการค้าและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (หรือ AEC) ซึ่งขยายตัวออกไปอีกหนึ่งขั้นต่อจากการขยายตัวของสังคมเมือง(urbanization)ไปสู่หัวเมืองต่างจังหวัดภายในประเทศเอง

ในทรรศนะส่วนตัว คิดว่า ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นั้น จะว่าไป ก็ดูเป็นความได้เปรียบที่ค่อนข้างยั่งยืน (Durable) หากแต่ว่า ในโลกของทุนนิยมสมัยใหม่ คนที่เป็นเจ้าของความได้เปรียบนั้น อาจไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของภูมิประเทศนั้นก็ได้ ;p

ที่มา
CPN Opportunity Day 2Q13
SYMC Opportunity Day 2Q13
BGH Analyst Presentation 2Q13&6M13 Results ( $BGH ยังไม่ได้มา OppDay และดูเหมือนปกติจะไม่มา)

One thought on “No.111 ฉบับOpportunity (Day) to Regional Hub

  1. We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our
    community. Your web site offered us with helpful information to work on.

    You’ve performed a formidable process and our whole community can be grateful
    to you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s