No.75 ฉบับโรงเรียนสีเขียว

a day 129 เป็นฉบับ “โรงเรียนของฉัน” ผมยังอ่านไม่หมด แต่แค่เห็นชื่อปก ผมก็นึกย้อนไปถึง โรงเรียนของฉันสมัยยังเยาว์วัย

โรงเรียนอนุบาลที่ผมเรียน ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ ที่เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เพราะอยู่ใกล้วัดชนะสงคราม (สมัยนั้นยังมีวัว ยืนกินหญ้าอยู่บนสนามหญ้าข้างวัด ) เป็นซอยทางลัดไปท่าพระอาทิตย์  โรงเรียนอนุบาลในความทรงจำของผม เป็นอาคารสองชั้น โครงสร้างหลักน่าจะเป็นปูน แต่ ส่วนประกอบอื่นๆ จำได้ว่า ทำด้วยไม้เกือบหมด รอบๆโรงเรียน เป็นสวนซะส่วนใหญ่ ตามท่อระบายน้ำ มักจะมีหอยทากมาเดินเล่นให้เห็นอยู่เป็นประจำ … หลายปีก่อน ผมลองเดินไปดูร่องรอยของโรงเรียนนี้อีกครั้ง พบว่า กลายเป็นเกสเฮ้าส์ไปเสียแล้ว ไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นว่า ในอดีตเป็นโรงเรียนอนุบาล ที่ลูกหลานคนแถวนั้น ได้ใช้เรียนหนังสืออีกต่อไป

ย้อนกลับมาที่ a day ฉบับล่าสุดนี้ ผมพลิกๆดูเนื้อหาข้างใน ส่วนของ main course จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีแนวทาง การเรียน การสอน ที่ค่อนข้า่งเฉพาะตัว ซึ่งบางส่วนผมขอเรียกรวมๆ ว่า เป็นโรงเรียนแนวทางเลือก ( คือ เลือกที่จะไม่เรียน ไม่สอน ตามกระแสหลัก )  โรงเรียนหนึ่งที่ถูกเขียนถึงซึ่งผมรู้จักก่อนหน้าที่จะอ่าน a day ฉบับนี้ คือ โรงเรียนทอสี (http://www.thawsischool.com , twitter @thawsi )  ซึ่งมีลักษณะของการจัดการศึกษาแนววิถีพุทธ โดยมี พระอาจารย์ชยสาโร เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีการเรียนการสอนในระดับ อนุบาลและประถมศึกษา โดยชุมชนโรงเรียนทอสี ไม่ได้หยุดอยู่แค่การศึกษาระดับประถมเท่านั้น แต่มีการสานต่อโครงการไปถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนปัญญาประทีป (http://www.panyaprateep.org) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผมได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม website ของโรงเรียนปัญญาประทีป ก็รู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ แล้วทำให้ผมนึกไปถึง โรงเรียนหนึ่งในเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่ชื่อว่า Green School (http://www.greenschool.org )

Green School (หรือโรงเรียนสีเขียว) แห่งนี้ ไม่ได้กรีนแต่ชื่อ แต่ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจุดที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ (ที่เราควรเรียกว่าป่า มากกว่าที่จะเรียกว่า สวน) อาคารเรียนต่างๆ ก็ถูกสร้างจากไม้ไผ่เป็นหลัก อาจจะเรียกได้ว่า เป็นสถานที่ หรือ สิ่งก่อสร้างที่สร้างจากไม้ไผ่ ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลกก็น่าจะได้อยู่ ( ลองดูบรรยากาศโรงเรียนได้จากในคลิป )

ส่วนเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น Green School ก็เน้นการให้นักเรียนมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ การใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่ง โรงเรียนปัญญาประทีปของไทย ก็คงไม่ห่างไกลกัน ในแนวความคิดนี้

ตัวผมเองคิดว่า โรงเรียนในไทย มีสภาพแวดล้อมและศักยภาพ ที่เอื้ออำนวย ให้เป็นแบบ Green School อีกมากมาย จะขาดก็แต่เพียง การสนับสนุน ส่งเสริมจากภาครัฐ ที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชน ได้มีวิธีคิด วิธีบริหารจัดการ การศึกษาภายในท้องถิ่นของตัวเอง ให้เด็กในท้องถิ่น สามารถเติบโต เรียนรู้ และ ใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติภายในชุมชนนั้นๆ

ผมนึกย้อนกลับไปคิดถึงโรงเรียนอนุบาล(สีเขียว)ของผมอีกครั้ง … แม้วันนี้ มันจะไม่มีร่องรอยเหลืออยู่แล้วก็ตาม