No.56 ฉบับกฏสี่ข้อแห่งความสุข


ภาพโดย surustx อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มกราคม 2553

ยืมหนังสือ Live Love Laugh  จากห้องสมุดของบริษัทมาอ่าน อ่านไปเจอบทสัมภาษณ์ของศิลปินนักออกแบบคนหนึ่ง (จากหลายๆคนในหนังสือ) เขาบอกว่า มีคติในการใช้ชีวิตตามกฏสี่ข้อแห่งความสุขของ อัลแบร์ กามูส์ กฏสี่ข้อนั้นมีอยู่ว่า…

1.อยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่ง
2.ทำงานสร้างสรรค์
3.พ้นจากความทะเยอทะยาน
และ
4.รักใครสักคน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s