No.55 ฉบับอื่นๆอีกมากมาย

วันก่อนครับ…
แฮะๆ ไม่ได้เล่นมุก “วันก่อนครับ…” ( มีเขียนรวบรวมไว้ใน blog thatday.exteen.com เยอะมากขนาดเอาไปตีพิมพ์รวมเล่มในสังกัด abook เรียบร้อย )  แต่กำลังจะเล่าว่า วันก่อน ดู dvd คอนเสริ์ต เพลงแบบประภาส อีกครั้ง (ครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้เพราะดูบ่อยเหมือนกัน..ฮา )

ฟังมาถึงเพลงอื่นๆอีกมากมาย สดับรับฟังเนื้อเพลง ไปเรื่อยๆ อยู่ดีๆ ก็รู้สึกว่าเนื้อเพลง มีความหมายเชื่อมโยงกับแก่นพุทธศาสนา โดยแก่นที่ว่า ก็คือเรื่องของเหตุปัจจัย “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี”  หรือ หลักอิทัปปัจจยตา นั่นเอง

พระอาจารย์หลายๆท่าน กล่าวไว้ในทำนองเดียวกันว่า สิ่งต่างๆ ในโลก ล้วนเป็นกระแสของการเกิด ดับ ตามเหตุปัจจัย ไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนจริงแท้ของมันเอง เช่น คนนั้นเป็นคนเลว ก็ไม่ใช่ตัวตนของคนๆนั้นเลว แต่เพราะมีเหตุปัจจัย คนๆนั้น จึงมีการกระทำซึ่งผิดไปจากกฏระเบียบ ข้อบังคับทางสังคม หรือ ผิดไปจากจริยธรรมอันดี ซึ่งหากมองให้ลึกซึ้ง คนๆนั้นไม่ได้เลวที่ตัวตน แต่เพราะหตุปัจจัย คนๆนั้นจึงได้กระทำกรรมเลว

ซึ่งเหตุปัจจัยที่ว่านั้น…มันมีอะไรนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราพบ เราเห็น เรารู้…อื่นๆ อีกมากมาย

อื่นๆอีกมากมาย
คำร้อง/ทำนอง ประภาส ชลศรานนท์

หากถามเธอตรงๆ ว่าเธอรักเหตุใด…
ใครตอบได้ไหม เหตุใดรักยั่งยืน
เหตุใดที่รักร้าว กลับหวานเป็นขมขื่น
ตอบกันทั้งวันคืน อื่นๆอีกมากมาย

เด็กหนีไม่ยอมเรียน โดดเรียนเพราะเหตุใด
ลองตอบกันไหม เด็กไปเพราะใจเบ่ง
แม่ให้ไปขายของ ครูสอนไม่ดีเอง
เด็กรักเป็นนักเลง อื่นๆอีกมากมาย

* อื่นๆอีกมากมาย (มากมาย)อีกมากมาย (มากมาย)
มากมาย (มากมาย)ที่ไม่รู้
อาจจะจริงเราเห็นอยู่ เผื่อใจไว้ ที่ยังไม่เห็น

ต้นไม้จะงามดี ให้มีผลดอกใบ
พรวนแต่งดินไว้ ใส่ใจทุกเช้าค่ำ
เพิ่มดินผสมปุ๋ย ให้น้ำที่ชุ่มฉ่ำ
เด็ดทิ้งที่ใบดำ อื่นๆอีกมากมาย

หากเขาเป็นคนเลว ที่เลวนั้นจากใด
คำตอบมีไว้ ตอบไปก็คนอื่น
อาจเลวเพราะแสนเข็ญ หยาบช้าเพราะขมขื่น
เหตุนำนั้นพันหมื่น อื่นๆอีกมากมาย

(ซ้ำ*)
อื่นๆอีกมากมาย (มากมาย)
อีกมากมาย (มากมาย) มากมาย (มากมาย)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s