No.53 ฉบับAnytime-Anywhere DSLR Quality

ช่วงนี้น้องๆ ที่แผนก ถอยกล้องใหม่กันมาแล้ว 2 คน ผมเองก็อยากเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน แต่ติดอยู่ที่ว่า กล้องที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ รู้สึกว่า ยังไม่ตอบสนองต่อ ความต้องการและงบประมาณในกระเป๋าสักเท่าไหร่

พอดีเมื่อคืนไปอ่าน กระทู้ชวนคุยของพี่หาว (http://www.2how.com/board/44533.html) แล้วได้ความมาว่า แนวโน้มกล้องในปี สองปี นี้น่าจะไปในแนว mirrorless กัน เพราะกล้องในลักษณะใกล้เคียงที่ออกมาก่อนหน้าอย่างพวกตระกูล micro 4/3 ของ panasonic และ olympus ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ ค่อนข้างดี ซึ่งกล้องตระกูล mirrorless นั้นน่าจะแก้ไขจุดอ่อนของ micro4/3 ไปหลายจุด อย่างน้อย ขนาด sensor ก็จะเท่ากับกล้อง APS-C (หรือเรียกว่า sensor ของกล้อง DSLR ประเภทตัวคูณ) ทำให้ความสามารถหลายๆอย่างน่าจะขึ้นไปเทียบเท่า กล้อง DSLR ตัวใหญ่ๆ ได้ไม่ยาก

อ่านจบก็เลยคิดว่า อดเปรี้ยวไว้กินหวาน หยอดตังค์ใส่กระปุก นั่งดู teaser กล้อง mirrorless ของ SONY ที่จะวางตลาดในปีนี้ไปพลางๆ ก่อนดีกว่า 🙂

“Anytime-Anywhere DSLR Quality”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s