No.49 ฉบับข้างหลังภาพสะพานมอญ

สะพานมอญ หรือ สะพานอุตตมานุสรณ์ ในนิยามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  แต่หากเราลองศึกษาข้อมูลย้อนกลับไปถึงที่มาที่ไปของสะพานนี้ เราน่าจะพบความประทับใจมากกว่าแค่คำว่า “ที่สุด” …

ย้อนไปประมาณปี 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อกักเก็บน้ำแล้ว ก็ทำให้ตัวอำเภอสังขละบุรีเดิมจมอยู่ใต้น้ำ รวมไปถึงวัดหลวงพ่ออุตตมะเดิมด้วย ทำให้หลวงพ่ออุตตมะต้องอพยพชาวบ้านขึ้นไปอยู่บนเนินเขา และสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งก็คือวัดวังก์วิเวการามในปัจจุับัน

สายน้ำซองกาเรีย จากเดิมที่อาจจะเป็นเพียงลำน้ำไม่กว้างนัก ก็ถูกแผ่ขยายขึ้นไปตามปริมาณน้ำที่ถูกกักเก็บ การสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งของสายน้ำ จึงเหมือนถูกแยกออกให้ห่างจากกัน แต่ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันกับหลวงพ่ออุตตมะ ทำให้เกิดสะพานไม้ซึ่งเชื่อมสายสัมพันธ์ของคนต่างชนชาติจากสองฝั่งสายน้ำ ให้กลับมาแนบแน่นเหมือนเดิมได้อีกครั้ง

ณ เวลาเช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2552 ผมยืนอยู่อย่บนสะพานซองกาเลีย สะพานซึ่งก่ออิฐถือปูนอย่างแข็งแรงมั่นคง ตั้งกล้องบนขาตั้งและมองผ่านช่องมองภาพไปยังสะพานไม้แห่งนั้น กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกสิ่งที่เห็นตรงหน้าลงหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์ ภาพสะพานไม้แห่งศรัทธาถูกจัดเก็บในความทรงจำของผมอีกครั้ง

ผมได้แต่หวังว่า สะพานไม้แห่งนี้รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนที่สงบเงียบ จะยังสามารถยืนหยัดต่อสู้กับกระแสของสายน้ำและความเจริญ ได้จนถึงวันที่ผมกลับมาเก็บมันลงความทรงจำอีกสักครั้ง

No.48 ฉบับแผน(ของ)ผังเมือง

ช่วง 25-27 พฤศจิกายน 2552 ได้มีโอกาสไปทำธุระที่สิงคโปร์ มีเวลาว่างพอที่จะได้ไปเดินเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์เป็นครั้งที่สอง หลังจากครั้งแรกหลายปีก่อน ไปงาน CommunicAsia

สถานที่หนึ่งที่ได้แวะเข้าไปเยี่ยมชมก็คือ Singapore City Gallery ซึ่งภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Draft Master Plan 2008 โดยหน่วยงาน Urban Redevelopment Authority (URA) หลักๆ ก็คือ เป็นแผนแม่บทการพัฒนา ออกแบบ และปรับปรุง ผังเมืองต่างๆ ทุกพื้นที่ของสิงคโปร์ โดยมีการทำแบบจำลองและรายละเีอียดของแต่ละพื้นที่จัดแสดงไว้

เท่าที่ได้เดินดู ทางสิงคโปร์มีการวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบมากๆ มีการวาง Zone ต่างๆอย่างชัดเจน เช่น Zone ไฮเทคล้ำยุคซึ่งหลักๆ ก็เป็นพื้นที่ที่เกิดจากการถมทะเล  Zone อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  Zone สถานที่โบราณ สถานที่ราชการ ซึ่งถูกดันแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์  Zone ช้อปปิ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทุกอย่างถูกคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม แถมมีแคมเปญรองรับเป็นเรื่องๆไป ไม่ว่าจะเป็น แคมเปญ I love Museums แคมเปญ I love Shopping  ( อาจจะมี I love อื่นๆ อีกตามมา )

ผมว่า ใครได้ไปดู ก็คงจะคิดแบบผมแน่ๆว่า แล้วเมืองไทยหล่ะ …
บนศักยภาพทางด้านภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติอันมากมาย … สิ่งที่เราด้อยกว่าเขาอย่างห่างชั้นคือ …?
หรือเรามีมากเกินไปจนเคยชิน ?
หรือนักการเมืองเรา(…)(…)กันเกินพอ?

รายละเิอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูให้อิจฉาเล่นได้ที่นี่ http://www.ura.gov.sg/